Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phù Ninh - Phú Thọ
Điện thoại: 02103860466
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài kiểm tra điều kiện

MÔN 1: THẦY LÊ    - NHUNG LÀM

Câu 2: Tại sao phải chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học)

Bài làm

Thế kỷ 21 được đặc trưng bởi nhiều vấn đề mới, vấn đề thay đổi. Trong đó có sự bùng nổ của CNTT, mở ra cho nhân loại, thế giới, người học những con đường mới, cách thức mới để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo. Vì vậy đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là một yếu tố khách quan để giáo dục đào tạo ra những con người đáp ứng với yêu cầu mới.  

Giáo dục giải quyết mâu thuẫn tri thức ngày càng tăng nhanh mà thời gian đào tạo có hạn. Giáo dục đào tạo ra những con người đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống, khẳ năng hòa nhập và cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là: Năng lực hành động; tính sáng tạo năng động; tính tự lực và trách nhiệm; năng lực cộng tác làm việc; năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp; khả năng học tập suốt đời. Mà cốt lõi của sự đổi mới ở đây là sự chuyển biến giữa 2 mô hình dạy học: chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học).

* PPDH truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng):  là những cách thức dạy học quen thuộc được truyền từ lâu đời và được bảo tồn, duy trì qua nhiều thế hệ. Về cơ bản, phương pháp DH này lấy hoạt động của người thầy là trung tâm. Theo Frire - nhà xã hội học, nhà giáo dục học nổi tiếng người Braxin đã gọi PPDH này là "Hệ thống ban phát kiến thức", là quá trình chuyển tải thông tin từ đầu thầy sang đầu trò. Thực hiện lối dạy này, giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng, là "kho tri thức" sống, học sinh là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo. Với PPDH truyền thống, giáo viên là chủ thể, là tâm điểm, học sinh là khách thể, là quỹ đạo. Giáo án dạy theo phương pháp này được thiết kế kiểu đường thẳng theo hướng từ trên xuống.

 Do đặc điểm hàn lâm của kiến thức nên nội dung bài dạy theo phương pháp truyền thống có tính hệ thống, tính logic cao. Song do quá đề cao người dạy nên nhược điểm của PPDH truyền thống là học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, giờ dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên về lý luận, ít chú ý đến kỹ năng thực hành của người học; do đó kỹ năng hành dụng vào đời sống thực tế bị hạn chế.

* PPDH hiện đại: (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học): Đó là cách thức DH theo lối phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Vì thế thường gọi PP này là PPDH tích cực; ở đó, giáo viên là người giữ vài trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Người thầy có vai trò là trọng tài, cố vấn điều khiển tiến trình giờ dạy. PPDH này rất đáng chú ý đến đối tượng học sinh, coi trọng việc nâng cao quyền năng cho người học. Giáo viên là người nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của học sinh; từ đó hệ thống hoá các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.

Ưu điểm của PPDH tích cực rất chú trọng kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện và tự học. Đặc điểm của dạy học theo phương pháp này là giảm bớt thuyết trình, diễn giải; tăng cường dẫn dắt, điều khiển, tổ chức, xử lý tình huống song nếu không tập trung cao, học sinh sẽ không hệ thống và logic. Yêu cầu của PPDH tích cực cần có các phương tiện dạy học, học sinh chuẩn bị bài kỹ ở nhà trước khi đến lớp và phải mạnh dạn, tự tin bộc lộ ý kiến, quan điểm. Giáo viên phải chuẩn bị kỹ bài giảng, thiết kế giờ dạy, lường trước các tình huống để chủ động tổ chức giờ dạy có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động của thầy và hoạt động của trò.

Từ những lý do và bản chất của hai mô hình dạy và học trên, cho thấy rằng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục là một tất yếu khách quan, mà cụ thể chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học). Nhằm đáp ứng Mục tiêu và những nội dung cốt lõi của Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, cụ thể:

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Xây dựng nền giáo dục mở, dân chủ, thực học, thực nghiệp (dạy và học thực chất, học đi đôi với hành), có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Chuẩn hóa hệ thống giáo dục, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.

Cần chuyển mạnh quá trình giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

Đổi mới nội dung giáo dục và đào tạo theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn lý thuyết với thực hành ứng dụng, phù hợp với từng cấp, bậc học.

Đổi mới phương thức kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng giáo dục bảo đảm trung thực, tin cậy; đánh giá kết quả hình thành năng lực, phẩm chất chứ không dừng lại ở đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức của người học.

Giải pháp then chốt và khâu đột phá để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Gồm 3 vấn đề: đổi mới tư duy giáo dục; đổi mới quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu; Đổi mới kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục là khâu đột phá.

* Hiện nay PPDH tích cực đã được đưa vào thực hiện trong các nhà trường, trong qua trình thực hiện ở các nhà trường đã thấy được những ưu điểm, cụ thể:

+ Mục tiêu dạy học: Chương trình đào tạo phù hợp với học sinh ở từng độ tuổi, hình thành các năng lực chuyên môn, phương pháp, xã hội và các thể, phát triển năng lực tự chủ và khả năng giao tiếp.

+ Nội dung: Phụ thuộc vào bản thân mỗi người học và môi trường xã hội trong học tập, lý thuyết gắn với thực tiễn và kinh nghiệm.

+ Phương pháp: Giờ dạy là sự phối hơp hành động của người dạy và học trong việc lập kế hoạch thực hiện và đánh giá. Dạy học theo hướng giải quyết vấn đề, định hướng hành động chiếm ưu thế.

+ Người học: Có vai trò tích cực và tự điều khiển.

+ Người dạy: Đưa ra các tình huống có vấn đề và chỉ dẫn học sinh giải quyết vấn đề. Là người tư vấn và cùng tổ chức quá trình học tập.

+ Quá trình dạy học: Việc dạy được tiến hành với ý nghĩa gợi ý, hỗ trợ và tư vấn cho người học.

Tuy nhiên, cũng bởi PPDH tích cực tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những yêu cầu cao như vậy, nên thực trạng công tác dạy học trong các nhà trường ở các cấp, các bậc học hiện nay còn không ít giáo viên dạy học vẫn rất lạc hậu chỉ theo lối diễn giảng đơn điệu, không đổi mới, không chú ý đến người học.

Nguyên nhân của tình trạng này là do: cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ở các đơn vị còn rất thiếu thốn, do học sinh chưa chăm đều, số đông chưa chuẩn bị bài trước khi đến lớp, do bản thân người giáo viên thiếu năng động, học hỏi, chậm đổi mới, do các nhà trường quan tâm chưa thoả đáng đến việc cải tiến PPDH.

Để khắc phục tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ: tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới và tăng thêm các trang thiết bị phục vụ dạy và học hiện đại trong các nhà trường, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, tăng cường hoạt động tích cực của chủ thể học sinh, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục. Đồng thời giáo viên đứng lớp nghiên cứu kỹ từng bài dạy, từng đặc điểm bộ môn và đối tượng người học, lựa chọn những mục tiêu, nội dung, phương pháp phù hợp với đối tượng người học và môi trường học tập để có sự phối kết hợp đa dạng các PPDH nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

MÔN 1: THẦY LÊ    - NHUNG LÀM

Câu 2: Tại sao phải chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học)

Bài làm

Thế kỷ 21 được đặc trưng bởi nhiều vấn đề mới, vấn đề thay đổi. Trong đó có sự bùng nổ của CNTT, mở ra cho nhân loại, thế giới, người học những con đường mới, cách thức mới để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo. Vì vậy đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là một yếu tố khách quan để giáo dục đào tạo ra những con người đáp ứng với yêu cầu mới.  

Giáo dục giải quyết mâu thuẫn tri thức ngày càng tăng nhanh mà thời gian đào tạo có hạn. Giáo dục đào tạo ra những con người đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống, khẳ năng hòa nhập và cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là: Năng lực hành động; tính sáng tạo năng động; tính tự lực và trách nhiệm; năng lực cộng tác làm việc; năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp; khả năng học tập suốt đời. Mà cốt lõi của sự đổi mới ở đây là sự chuyển biến giữa 2 mô hình dạy học: chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học).

* PPDH truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng):  là những cách thức dạy học quen thuộc được truyền từ lâu đời và được bảo tồn, duy trì qua nhiều thế hệ. Về cơ bản, phương pháp DH này lấy hoạt động của người thầy là trung tâm. Theo Frire - nhà xã hội học, nhà giáo dục học nổi tiếng người Braxin đã gọi PPDH này là "Hệ thống ban phát kiến thức", là quá trình chuyển tải thông tin từ đầu thầy sang đầu trò. Thực hiện lối dạy này, giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng, là "kho tri thức" sống, học sinh là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo. Với PPDH truyền thống, giáo viên là chủ thể, là tâm điểm, học sinh là khách thể, là quỹ đạo. Giáo án dạy theo phương pháp này được thiết kế kiểu đường thẳng theo hướng từ trên xuống.

 Do đặc điểm hàn lâm của kiến thức nên nội dung bài dạy theo phương pháp truyền thống có tính hệ thống, tính logic cao. Song do quá đề cao người dạy nên nhược điểm của PPDH truyền thống là học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, giờ dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên về lý luận, ít chú ý đến kỹ năng thực hành của người học; do đó kỹ năng hành dụng vào đời sống thực tế bị hạn chế.

* PPDH hiện đại: (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học): Đó là cách thức DH theo lối phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Vì thế thường gọi PP này là PPDH tích cực; ở đó, giáo viên là người giữ vài trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Người thầy có vai trò là trọng tài, cố vấn điều khiển tiến trình giờ dạy. PPDH này rất đáng chú ý đến đối tượng học sinh, coi trọng việc nâng cao quyền năng cho người học. Giáo viên là người nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của học sinh; từ đó hệ thống hoá các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.

Ưu điểm của PPDH tích cực rất chú trọng kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện và tự học. Đặc điểm của dạy học theo phương pháp này là giảm bớt thuyết trình, diễn giải; tăng cường dẫn dắt, điều khiển, tổ chức, xử lý tình huống song nếu không tập trung cao, học sinh sẽ không hệ thống và logic. Yêu cầu của PPDH tích cực cần có các phương tiện dạy học, học sinh chuẩn bị bài kỹ ở nhà trước khi đến lớp và phải mạnh dạn, tự tin bộc lộ ý kiến, quan điểm. Giáo viên phải chuẩn bị kỹ bài giảng, thiết kế giờ dạy, lường trước các tình huống để chủ động tổ chức giờ dạy có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động của thầy và hoạt động của trò.

Từ những lý do và bản chất của hai mô hình dạy và học trên, cho thấy rằng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục là một tất yếu khách quan, mà cụ thể chuyển từ dạy học truyền thống (dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức và kỹ năng) sang dạy học hiện đại (dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học). Nhằm đáp ứng Mục tiêu và những nội dung cốt lõi của Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, cụ thể:

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Xây dựng nền giáo dục mở, dân chủ, thực học, thực nghiệp (dạy và học thực chất, học đi đôi với hành), có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Chuẩn hóa hệ thống giáo dục, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.

Cần chuyển mạnh quá trình giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

Đổi mới nội dung giáo dục và đào tạo theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn lý thuyết với thực hành ứng dụng, phù hợp với từng cấp, bậc học.

Đổi mới phương thức kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng giáo dục bảo đảm trung thực, tin cậy; đánh giá kết quả hình thành năng lực, phẩm chất chứ không dừng lại ở đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức của người học.

Giải pháp then chốt và khâu đột phá để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Gồm 3 vấn đề: đổi mới tư duy giáo dục; đổi mới quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu; Đổi mới kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục là khâu đột phá.

* Hiện nay PPDH tích cực đã được đưa vào thực hiện trong các nhà trường, trong qua trình thực hiện ở các nhà trường đã thấy được những ưu điểm, cụ thể:

+ Mục tiêu dạy học: Chương trình đào tạo phù hợp với học sinh ở từng độ tuổi, hình thành các năng lực chuyên môn, phương pháp, xã hội và các thể, phát triển năng lực tự chủ và khả năng giao tiếp.

+ Nội dung: Phụ thuộc vào bản thân mỗi người học và môi trường xã hội trong học tập, lý thuyết gắn với thực tiễn và kinh nghiệm.

+ Phương pháp: Giờ dạy là sự phối hơp hành động của người dạy và học trong việc lập kế hoạch thực hiện và đánh giá. Dạy học theo hướng giải quyết vấn đề, định hướng hành động chiếm ưu thế.

+ Người học: Có vai trò tích cực và tự điều khiển.

+ Người dạy: Đưa ra các tình huống có vấn đề và chỉ dẫn học sinh giải quyết vấn đề. Là người tư vấn và cùng tổ chức quá trình học tập.

+ Quá trình dạy học: Việc dạy được tiến hành với ý nghĩa gợi ý, hỗ trợ và tư vấn cho người học.

Tuy nhiên, cũng bởi PPDH tích cực tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những yêu cầu cao như vậy, nên thực trạng công tác dạy học trong các nhà trường ở các cấp, các bậc học hiện nay còn không ít giáo viên dạy học vẫn rất lạc hậu chỉ theo lối diễn giảng đơn điệu, không đổi mới, không chú ý đến người học.

Nguyên nhân của tình trạng này là do: cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ở các đơn vị còn rất thiếu thốn, do học sinh chưa chăm đều, số đông chưa chuẩn bị bài trước khi đến lớp, do bản thân người giáo viên thiếu năng động, học hỏi, chậm đổi mới, do các nhà trường quan tâm chưa thoả đáng đến việc cải tiến PPDH.

Để khắc phục tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ: tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới và tăng thêm các trang thiết bị phục vụ dạy và học hiện đại trong các nhà trường, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, tăng cường hoạt động tích cực của chủ thể học sinh, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục. Đồng thời giáo viên đứng lớp nghiên cứu kỹ từng bài dạy, từng đặc điểm bộ môn và đối tượng người học, lựa chọn những mục tiêu, nội dung, phương pháp phù hợp với đối tượng người học và môi trường học tập để có sự phối kết hợp đa dạng các PPDH nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết